Melvin Lannatewitz

NRW, Germany

Skills

Digital IllustrationKey Art DesignSketchingConcept ArtVector IllustrationTypographyPrint Design

Software

Adobe IllustratorAdobe InDesignAdobe PhotoshopAdobe SketchProcreateGimp

Social